Nyheter / Vi klimatkompenserar

Vi klimatkompenserar

Istället för julgåvor väljer vi att klimatkompensera med Vi-skogen.

"Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.
Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom."