SÅ LITEN MILJÖPÅVERKAN SOM MÖJLIGT

Miljömedvetenheten i världen ökar stadigt och för oss på Dasa är ett hållbart och ansvarsfullt företagande en självklarhet. Genom att vi utvecklar nya hållbara lösningar, tjänster och produkter bidrar vi till att minska både vår och våra kunders negativa påverkan på omvärlden.

 

Ursprung i skogen

Dasa som har sitt ursprung i det skogliga har varit en del av resan mot det hållbara skogsbruket. Ett skogsbruk som ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. De grundläggande tankarna tar vi med oss i vår egen affärsutveckling och de nya affärsområden vi väljer att utvecklas i. Elektrifiering av fordon är ett sådant område där vi spelar en viktig roll idag – vi ser det som en väg framåt mot en framtid fri från utsläpp.