Produkter & Lösningar / Aptering

Aptering

Skogen är en av världens viktigaste naturtillgångar. Från skogen hämtar vi bränsle, råvara och näring. Även om skogen är en förnybar resurs betyder det inte att vi kan slösa med den. Dasa har sedan 1989 arbetat med att skapa system som styr avverkning och optimerar värdet på virkesuttagen. Idag är vi specialiserade på intelligenta system för styrning, informationshantering och kommunikation.

Dasa erbjuder dels flera olika mät- och styrsystem för tillverkare av skogsmaskiner och avverkningsaggregat, dels programvaror för avverkningsadministration som riktar sig mot skogsbolag.

Dasa skapar hållbart värde i skogen.

Våra serier

Produktfamiljen Forester erbjuder en integrerad systemlösning som hanterar hela informationsflödet från avverkningsplanering på kontoret, via skördarens och skotarens arbete med avverkningen till inrapportering av produktion och driftdata.

Forester H-serien för skördare finns i tre olika varianter beroende på funktionsnivå.
Alla varianter använder samma aggregatstyrning/logik och samma aggregatenheter, vilket gör det enkelt att byta mellan varianterna.

I Forester H-serien finns mät- och styrsystem med fullt stöd för StanFord 2010 och tidigare versioner, men där finns också ett intuitivt och lättanvänt apteringssystem som möjliggör produktiv skogsavverkning när StanForD2010 rapportering inte krävs.

Forester F-serie för skotare erbjuder en systemlösning som effektiviserar virkesflödet från avverkningsplatsen till industrin.

Utöver Forester-systemet erbjuder vi också andra apteringssystem för olika applikationer och behov, vilka samlas under namnet Dasa d5Bucking.

Mer information om respektive produkt för hållbar och effektiv skogsavverkning hittar du via respektive länk nedan.