Produkter & Lösningar / Aptering / d5Bucking Prio C

D5 Bucking Prio C

Dasa d5 apteringssystem är en produktfamilj bestående av kompletta mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare.
I produktfamiljen finns tre nivåer på systemet anpassade för olika typer av aptering.


- d5Bucking, PC-baserat system med stöd för värdeaptering
- d5Bucking Prio, PC-baserat system med stöd för prioritetsaptering
- d5Bucking Prio C, kompakt system utan PC med stöd för prioritetsaptering

Den mobila och Windows-baserade persondatorn dxPC är en robust datorenhet kapslad i ett tåligt aluminiumhölje avsedd för den krävande miljön i tunga fordon. Datorn kan byggas ihop med en 12 tums färgdisplay med pekfunktion till ett integrerat paket, där datorn är fastsatt på displayens baksida. Display och dator kan också monteras var för sig, upp till 3 meter från varandra, vilket gör det möjligt att anpassa monteringen till olika hytter och miljöer.

Vilket d5Bucking-system som passar din applikation kan du läsa mer om under respektive produktsida.

För full valuta i Skogen

  • Prioritetsaptering där man genom att prioritera längd- och diameterklasser kan styra apteringen mot önskat utfall.
  • Apteringsinstruktioner skapas och redigeras enkelt direkt i systemet alternativt importeras från ett USB-minne. Som tillbehör finns PC-program där man kan skapa och redigera apteringsinstruktioner på kontoret.
  • Produktionsredovisning i tre separata register och fem förarspecifika. Alla register kan nollställas var för sig.
  • Produktionsuppgifter kan presenteras direkt i systemet eller exporteras som tab-separerad fil till USB-minne.
  • Kalibrering; diameterkalibrering med en inställningsparameter som är enkel att förstå och använda. Längdkalibrering med separat kalibrering av rotstock och övriga stock.