Produkter & Lösningar / Aptering / Forester H50

Forester H50

Forester H50 är ett enkelt och robust mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen. Användargränssnittet är modernt och lättnavigerat och bygger på samma teknologi som i en smartphone.

Forester H50 är idealiskt för aggregattillverkare och vid eftermontage på en befintlig bärarmaskin, exempelvis en grävmaskin.

För rationell skogsavverkning

Programvaran är utformad med fokus på enkelhet både vid konfigurering och drift. Displayen är liten och lätt att montera i en kompakt hytt. Användargränssnittet är modernt och lättnavigerat. Genom fjärrsupport är det möjligt att tillåta en servicetekniker att koppla upp sig mot maskinen för att hjälpa till med felsökning och inställningar.
I Forester H50 har maskintillverkaren möjlighet att anpassa funktioner och utforma användargränssnitt för exempelvis körskärm och menyer. Systemet kan också integreras med Dasa styr- och telematiksystem. Detta ger maskintillverkaren fördelen att välja ett komplett styrsystem för basmaskin och applikation från en och samma leverantör.

Funktioner

  • Prioritetsaptering där man genom att prioritera längd- och diameterklasser kan styra apteringen mot önskat utfall.
  • Stöd för flera avverkningsobjekt.
  • Apteringsinstruktioner skapas/redigeras antingen direkt i maskinen eller genom import/export. 
  • Stöd för mer avancerad apteringsinstruktion med t ex barkfunktion, volymtyp och produkthantering.
  • Praktiska funktioner som förarhantering, produktionsredovisning, kalibrering och backup.
  • Fjärrsupport stöds genom att koppla upp maskinen via befintlig internetuppkoppling, som kanske redan finns i maskinen, separat modem (tillval) eller förarens mobiltelefon. Där kan en servicetekniker ges möjlighet att på distans att hjälpa till med felsökning och inställningar.