Produkter & Lösningar / Aptering / Forester H70 och H60

Forester H70 och H60

Forester H70/H60 har ett användarvänligt och effektivt gränssnitt som är utformat för att kunna manövreras uteslutande med systemets pekskärm. Föraren har en god översikt och ser hela tiden hur avverkningen fortskrider. Inställningar och övriga funktioner i systemet nås via huvudmenyn med en logisk och konsekvent navigering.

Alla Forester H70/H60's funktioner för kvalitetssäkring, styrning, produktionsrapportering och driftsuppföljning är utformade enligt StanForD 2010 med stöd också för tidigare versioner.

Möt framtiden med Forester

Forester är ett öppet system för tillverkare av skogsmaskiner och avverkningsaggregat. Forester erbjuder en integrerad systemlösning som hanterar hela informationsflödet från avverkningsplanering på kontoret, via skördarens och skotarens arbete med avverkningen till inrapportering av produktion och driftdata.

Forester H70/H60/F30's funktioner för kvalitetssäkring, styrning, produktionsrapportering och driftsuppföljning är utformade enligt StanForD 2010 med stöd också för tidigare versioner. StanForD är en global standard som rekommenderas av skogsbruket och används av flertalet ledande skogsmaskintillverkare.

Ett komplett system

Forester H70/H60 är ett komplett apteringssystem för mätning, styrning, övervakning och administration av produktionsprocessen i en skogsskördare. Här finns också stöd för produktionsregistrering, driftuppföljning och kommunikation med omgivningen.
Inställning och övervakning av basmaskinens funktioner kan också integreras i gränssnittet.

Kommunikation och datautbyte

Med sin moderna PC-miljö kommunicerar Forester smidigt med alla normala nättjänster. Integration med basmaskinen sker via Ethernet eller CAN-buss och anslutning till telematiktjänst underlättas av att all data finns lagrad i systemets SQL-databas.

Unik styrning för varje aggregattyp

Forester är flexibelt och kan enkelt anpassas för varje aggregattyp. Styrprogrammet anpassas med ett inbyggt standardverktyg enligt IEC 61131-3. Resultatet blir en unik styrning som tar fram det bästa ur varje aggregat.