Produkter & Lösningar / Aptering / ForesterOffice

Forester Office

Skogen är en av världens viktigaste naturtillgångar. Från skogen hämtar vi bränsle, råvara och näring. Även om skogen är en förnybar resurs betyder det inte att vi kan slösa med den. Vi på Dasa har sedan 1989 arbetat med att skapa system som styr avverkning och optimerar värdet på virkesuttagen. Idag är vi specialiserade på intelligenta system för styrning, informationshantering och kommunikation. 

Med ForesterOffice får du en flexibel och enkel administration av apteringsinstruktioner med stöd för senaste versionen av StanForD 2010.
ForesterOffice är utvecklat av Dasa i nära samarbete med skogsbolag som Södra, Mellanskog, Vida, Norrskog och Derome.

Dasa skapar hållbart värde i skogen.

Program för administration av apteringsinstruktioner till skördare

Programfunktion för att skapa och redigera prislistor per enskilda sortiment;
Prislistan kan skapas som radprislista, matrisprislista eller en kombination av båda. Funktionen genererar Pin eller Apm filer som sedan kan användas tillsammans med objektsinstruktion för att skapa styrlista för skördaren.

Skapa och redigera kompletta apteringsinstruktioner för skördare;
Funktionen hanterar objekt-, produkt- och trädslagsinstruktioner. Med programmet kan man fullt ut utnyttja alla de möjligheter till styrning av skördaren som möjliggjorts med den nya standarden StanForD 2010. Funktionen kan exportera ut resultatet som enskilda filer eller som envelop för export till skördare.