Produkter & Lösningar / Elektrifiering / Converters/Inverters

Converters/Inverters

Inverterplattformen i powerMELA ekosystemet inkluderar vätskekylda frekvens-
inverters och luftkylda DC/D-converters.
 Frekvensinverters kontrollerar generatorerna och primära och sekundära drivenheter samt försörjer lågspännings-
nätverket.
powerMELA inverters är designade för fyrkvadrantsanvändning och kan kontrolleras via CAN-buss med nominella värden för reglering av vridmoment, spänning och hastighet. Här får du en komplett portfölj av converters/inverters designade för kontinuerlig drift i krävande professionella arbetsmaskiner.

False

DC/DC 12; 650 VDC in, 12 VDC ut.

Nominell effekt 3 kW och 95% verkningsgrad. 8A max input och 210A max output. Programmering och diagnos via CAN-buss. Skyddsklass IP6k9k.

False

DC/DC 24; 650 VDC in, 24 VDC ut.

Nominell effekt 3 kW och 95% verkningsgrad. 8A max input och 105A max output. Programmering och diagnos via CAN-buss. Skyddsklass IP6k9k.

False

DC/DC 48; 650 VDC in, 48 VDC ut.

Nominell effekt 3 kW och 95% verkningsgrad. 8A max input och 53A max output. Programmering och diagnos via CAN-buss. Skyddsklass IP6k9k.

False

WRC 2x80

Vätskekyld inverter för mobila maskiner med ett kompakta installationsmått. 2x80 kW nominell effekt, 2x3 faser. 650 VDC och 120 A nominellt.
4-10 kHz switchfrekvens, 0-600 Hz utfrekvens.
Skyddsklass IP6k9k. Vikt 36 kg.

False

WRC 160

Vätskekyld inverter för mobila maskiner med ett kompakta installationsmått. 1x160 kW nominell effekt, 1x6 faser. 650 VDC och 120 A nominellt.
4-10 kHz switchfrekvens, 0-600 Hz utfrekvens.
Skyddsklass IP6k9k. Vikt 36 kg.