Produkter & Lösningar / Elektrifiering / Elmotorer/Generatorer

Elmotorer/Generatorer

powerMELA E-maskinerna är permanentmagnetbaserade synkrona elmaskiner som med sin integrerade inverter utgör en mycket kompakt konstruktion, vilket underlättar installation. De utvecklades specifikt med avseende på mobila arbetsmaskiner för användning både som primär kraftkälla och som sekundär för olika hjälpsystem. De kan som option kombineras med en kraftöverföring och är designade för höga, kontinuerliga effektuttag, både som motor och generator. 

 

Elektriska uteffekten

Tack vare den integrerade invertern så räcker det med endast en DC-anslutning till powerMELA E-maskinerna.
Komplicerad kabeldragning är eliminerad, utrymme och vikt sparas samtidigt som en oöverträffad effekttäthet uppnås.
För att kunna leverera konstant hög effekt så måste termiska förluster absorberas direkt där och när de uppstår.
Även med en synnerligen hög verkningsgrad om 97% så genereras likafullt värme motsvarande flera kilowatt i en elmaskin.
Detta hanteras genom direkt oljekylning av berörda komponenter inne i powerMELA E.
 

Som ett resultat av den nödvändiga höga elektriska uteffekten så behöver antingen ström eller spänning eller båda anpassas. powerMELA jobbar med en arbetsspänning på upp till 800 volt, vilket ger fördelar med mindre tvärsnittsarea i kablage som underlättar installation i den mobila maskinen. Det finns också ett speciellt isolationsskydd så att arbetsspänningen hanteras på ett säkert sätt och att interferens undertrycks. Detta säkerställer tillförlitlig och felfri användning.

Elektrisk kraft stödjer mobila arbetsmaskiner på vägen mot E-mobilitet och ’gröna’, hållbara maskiner. Detta kan ske antingen via hybridsystem eller via fullt elektriska maskiner. Läs vidare nedan om vad powerMELA E-maskiner kan erbjuda dig.

powerMELA C-serien

powerMELA C-serien är en familj av permanentmagnetbaserade synkrona elmaskiner med integrerad inverter. De utvecklades specifikt med avseende på mobila arbetsmaskiner för användning både som primär kraftkälla och som sekundär för olika hjälpsystem. Elmaskinerna är vätskekylda och designade för fyrkvadrants-
användning. De önskade värdena för vridmoment, spänning och hastighet kan sättas över CAN-bussen. Samma enhet kan användas som antingen motor eller generator.

False

powerMela C80

En 650V, 148A DC elmotor/generator med 80 kW nominell effekt och 250 Nm vridmoment.
Integrerad inverter, oljekylning och skyddsklass IP6k9k.
Nominellt varvtal om 3000 rpm och max varvtal om 6000 rpm. Vikt 90 kg.

False

powerMela C140

En 650V, 148A DC elmotor/generator med 140 kW nominell effekt och 450 Nm vridmoment.
Integrerad inverter, oljekylning och skyddsklass IP6k9k.
Nominellt varvtal om 3000 rpm och max varvtal om 6000 rpm. Vikt 140 kg.

False

Flywheel Generator

En 650V, 216A DC generator med 130 kW nominell effekt och 610 Nm vridmoment. Designad för montage direkt på svänghjulet på en förbränningsmotor, oljekylning och skyddsklass IP54 eller IP65.
Nominellt varvtal om 2100 rpm och max varvtal om 2800 rpm. Vikt 160 kg.

False

Gear Boxes

Kraftöverföring med planetväxel Typ P 1700/2 för powerMELA, transferväxel Typ 4582, SAE 1-3 för powerMELA eller hydraulpump. Andra, anpassade växellådslösningar kan diskuteras på förfrågan.