Produkter & Lösningar / Elektrifiering / Energidistribution och systemsäkerhet

Energidistribution och systemsäkerhet

Produktfamiljen inom denna kategori innefattar komponenter som helt enkelt gör högspänningssystemet i en mobil arbetsmaskin säkert. De kopplar samman och övervakar systemet. 

En så kallad Brake Chopper, powerMELA-BC, övervakar högspänningsnätverket och skyddar det mot överspänningar. Den kan också definieras för att användas som en elektrisk broms/retarder. Kundspecifika isolationsmonitorer, säkringar och kontaktorer kan som tillval integreras in i kraftdistributionsenheten (HV PDU). Kopplingsmodulen (HV KM) tillser säker in- och utkoppling i högspänningssystem med hög effekt.

False

Brake Chopper

Isolationsskydd som också kan konfigureras för 50 kW kontinuerlig bromseffekt. 650-800 VDC nominell spänning. Max effekt 500 kW och skyddsklass IP6k9k. Kan styras via 2 st CAN-bussar. Vikt 53 kg.

False

Connection Box

Distributionsenhet för 6xHV DC, upp till 70 mm² enkelledare. Skyddsklass IP6k9k

False

Coupling Module

Kopplingsmodul för högspänning med förladdningsenhet. 700 VDC och 230 A nominellt, urladdning till säker spänning < 2 sekunder.
Kontroller för säker av/på. Skyddsklass IP6k9k.
AEF-kontakt och ISOBUS-stöd för jordbruksmaskiner.