Produkter & Lösningar / Elektrifiering / Integrerad elektronik

Integrerad elektronik

Som en maskinspecifik, integrerad lösning så använder mPSB olika off-the-shelf komponenter. Produkter från kategorierna converters/inverters samt energidistribution & systemsäkerhet kombineras i de dimensioner som önskas. 

Typiskt innehåller en lösning converter- och inverterelektronik upp till 100 kW, en brake chopper från 10-50 kW, isolationsskydd, distribution, isolation och switch-komponenter, filter, för- och urladdningsmoduler. De byggs in i ett kundspecifikt hus som anpassas efter tillgängligt installationsutrymme för den aktuella maskinen.

På så sätt kan vi hjälpa dig med reducering av systemkostnader då mycket ryms inom en modul och inte flera samtidigt som kabeldragning minimeras.

False

mPSB, modular Power System Box

Denna enhet innehåller en brake chopper på 10 till 50 kW, converter och inverter upp till 100 kW, isolationsskydd, kraftdistribution, switchning, för- och urladdning samt kontaktdon. Allt inbyggt i ett hus.