Produkter & Lösningar / Maskinstyrning

Maskinstyrning

Den individuella hårdvaran eller mjukvaran i ett styrsystem är inte det primära, snarare är det den totala funktionaliteten och systemets värdeskapande för kund och slutanvändare som står i främsta rummet. Dasa är en strategisk partner som erbjuder kompetenta och nytänkande lösningar. Som företag är vi sprungna ur en innovativ datorstyrning av skördaraggregat och har sedan vårt start 1989 samlat på oss en gedigen kunskap och expertis från arbetet med styrning av avancerade skogsmaskiner, truckar och anläggningsmaskiner. Denna erfarenhet ger oss tillgång till en pool av kompetenser och lösningar som gör oss till en stark partner för maskinstyrnings- och kommunikationslösningar för professionella maskiner.

Effektiva och intuitiva systemlösningar måste ha slutanvändaren i fokus samt även de som skall serva och underhålla systemet under sin livscykel. Det är därför viktigt att ha kraftfulla och anpassade verktyg för respektive fas i produkt- och systemlivscykeln.

Tillsammans med våra partners ser vi till att maximera användarvärdet och minimera livscykelkostnader för era systembehov. Dasa + partners = hållbara systemlösningar!

DRIVE- Ett modulärt ekosystem

DRIVE utgörs av en produktportfölj av hårdvara och tillhörande utvecklingsverktyg. Du hittar allt från mobila controllers, displayer, knappsatser och vridreglage för användning i CAN-baserade maskiner för styrning av arbetshydraulik, drivlina, förarinterface och elsystem.

Vår breda produktportfölj täcker hela spektrumet gällande styrning av komplett maskin, delsystem och/eller utrustningar oavsett om det gäller en låg eller hög grad av komplexitet. Genom att erbjuda kundanpassade lösningar baserade på standardiserade, konfigurerbara moduler kan vi möjliggöra en kort ledtid från koncept till färdigt system för önskad kontrollfunktionalitet.

I DRIVE hittar du ett öppet, flexibelt och modulärt ekosystem av anpassningsbara byggstenar för ditt nästa styrsystem!