Produkter & Lösningar / Maskinstyrning / Controllers

Controllers

För krävande applikationer i tunga fordon krävs kraftfulla och säkra styrsystem. Prestanda och funktionssäkerhet är viktigt oavsett om du skall designa ett komplett maskinstyrsystem eller om du skall styra ett delsystem eller ett påmonterat tillbehör. Styr- och kontrollmodulerna i Dasa DRIVE täcker ett brett spektrum av behov alltifrån kompakta controllers för den mindre maskinen eller utrustningen till ett utbyggbart, skalbart system för de större professionella maskinerna.

Styrenheterna i DRIVE är designade med avseende på de högsta kraven inom tillförlitlighet, modularitet och lång tillgänglighet. Vi tror på öppenhet, vilket också gäller de utvecklingsverktyg och programmeringsspråk vi använder. På detta sätt blir du inte fastlåst i ett proprietärt och slutet system, där du inte blir lika flexibel att möta kommande krav på funktionstillväxt och nya teknologier.

Nedan hittar du en översikt över de mobila controllers vi jobbar med, som täcker alla behov från Functional Safety (SIL2/PLd) till mindre krävande applikationer.

 

Smart och säkert

I systemdesign är det viktigt att noggrant beakta och analysera vilken systemarkitektur som är mest lämplig för den aktuella maskinen och dess applikationer. Skall du optimera på kostnad eller flexibilitet och skalbarhet, kanske sanningen ligger någonstans mittemellan?

Utöver frågan om centraliserad vs decentraliserad systemarkitektur så är också frågan om det föreligger några utökade krav om funktionssäkerhet, s.k. Functional Safety. Här är det förutom att välja rätt controller för uppgiften viktigt att se över sin utvecklingsprocess och vilka funktioner som är föremål för särskild omtanke i implementeringen i applikationsprogramvaran.

Oberoende av vilken strategi som är önskad i just ditt fall så hjälper teamet på Dasa gärna dig med både kompetens och rätt moduler för ändamålet.