Produkter & Lösningar / Maskinstyrning / Controllers

Controllers

För krävande applikationer i tunga fordon krävs kraftfulla och säkra styrsystem. Prestanda och funktionssäkerhet är viktigt oavsett om du skall designa ett komplett maskinstyrsystem eller om du skall styra ett delsystem eller ett påmonterat tillbehör. Styr- och kontrollmodulerna i Dasa DRIVE täcker ett brett spektrum av behov alltifrån kompakta controllers för den mindre maskinen eller utrustningen till ett utbyggbart, skalbart system för de större professionella maskinerna.

Styrenheterna i DRIVE är designade med avseende på de högsta kraven inom tillförlitlighet, modularitet och lång tillgänglighet. Vi tror på öppenhet, vilket också gäller de utvecklingsverktyg och programmeringsspråk vi använder. På detta sätt blir du inte fastlåst i ett proprietärt och slutet system, där du inte blir lika flexibel att möta kommande krav på funktionstillväxt och nya teknologier.

Nedan hittar du en översikt över de mobila controllers vi jobbar med, som täcker alla behov från Functional Safety (SIL2/PLd) till mindre krävande applikationer.

 

Smart och säkert

I systemdesign är det viktigt att noggrant beakta och analysera vilken systemarkitektur som är mest lämplig för den aktuella maskinen och dess applikationer. Skall du optimera på kostnad eller flexibilitet och skalbarhet, kanske svaret ligger någonstans mittemellan?

Utöver frågan om centraliserad vs decentraliserad systemarkitektur så är också frågan om det föreligger några utökade krav om funktionssäkerhet, s.k. Functional Safety. Här är det, förutom att välja rätt controller för uppgiften, viktigt att se över sin utvecklingsprocess och vilka funktioner som är föremål för särskild omtanke i implementeringen i applikationsprogramvaran.

Oberoende av vilken strategi som är önskad i just ditt fall så hjälper teamet på Dasa dig med kompetens och rätt moduler för ändamålet.

False

dESX 4CS-GW

Ethernet gateway för mobila applikationer;
För decentraliserade systemarkitekturer är denna enhet en perfekt byggsten. dESX 4CS-GW är designad som ett kommunikationsnav mellan olika nätverk i den professionella mobila maskinen. Utöver de 6 CAN interfacen så finns en konfigurerbar 4-ports Ethernet switch som möjliggör flexibla, skalbara och innovativa fordonsarkitekturer. Stöder Functional Safety-applikationer (SIL2/PLd).

False

dESX 3CS

Ny kompakt 32-bitars controller; dESX 3CS är designad för användning i små mobila arbetsmaskiner alternativt där ett separat delsystem krävs på/för en större maskin. Med sina 16 in- och 14 utgångar är dESX 3CS en ny medlem i kontrollerfamiljen med en 32-bitars TriCore processorarkitektur och väldigt kostnads-
effektiv. Stöder Functional Safety-applikationer (SIL2/PLd).

False

dESX 3XL

En utbyggbar 32-bitars controller; Grundkonfigura-
tionen har 28 ingångar och 24 utgångar, men via expansionskort kan detta kraftverk byggas ut till att hantera ytterligare 136 in-/utgångar i ett paket!
Totalt kan enheten hantera upp till 6 olika expansionsmoduler för flexibel konfiguration efter just dina systembehov, vare sig du behöver styra olika fabrikat av hydraulventiler, inkrementella encoders, motorbryggor eller behöver ett kommunikations-
interface. dESX 3XL stöder självklart också Functional Safety-applikationer (SIL2/PLd).

False

dESX 3XM

En utbyggbar 32-bitars controller; 'Lillebror' till dESX 3XL och har som grundkonfiguration 15 ingångar och 8 utgångar. Via upp till 3 expansionskort kan även dESX 3XM byggas ut ytterligare, här till att hantera 65 extra in-/utgångar under samma skal. Om du inte vill maximera antalet in-/utgångar i enheten så väljer du bara något av de andra korten som stämmer med just dina behov. dESX 3XM stöder också Functional Safety-applikationer (SIL2/PLd).

False

dESX 3CM

En 32-bitars controller med de mest använda in- och utgångarna i ett paket; konfigurationen av dESX 3CM matchar de flesta applikationskraven för att styra en mobil arbetsmaskin. Totalt 56 analoga och digitala in-/utgångar för givare och ställdon kan flexibelt konfigureras för ambitiösa, kostnadseffektiva styrsystem.

False

dC26

En ytterst kompakt och flexibel 16-bitars controller; Med sitt lilla fotavtryck utgör dC26 en mycket kompakt och kostnadsoptimerad kontrollenhet. Med upp till 26 konfigurerbara in-/utgångar har du i dC26 ett riktigt kapabelt allt-i-ett-paket där du snabbt kan bygga ett styrsystem med minimala insatser och där du lätt hittar plats för installationen av den i din maskin.

False

dEB

En familj av expansionsmoduler; Med dessa kan du skräddarsy controllern efter just dina behov. Till dESX 3XL och dESX 3XM finns olika expansionsmoduler som kan byggas in i samma hölje som bascontrollern. Oavsett om du vill utöka antalet in-/utgångar (digitala eller analoga), styra Danfoss-ventiler, ha flera frekvensingångar, motorbryggor för lite större strömmar, kommunikationsinterface eller rentav kundanpassa ett expansionskort till att passa dina unika behov så hittar du det här hos oss.