Produkter & Lösningar / Maskinstyrning / HMI Displayer

HMI/Displayer

System för elektronisk styrning är idag en självklarhet i professionella fordon. Elektroniksystemen är intelligenta och kan förbättra styrprecision, minska bränsleförbrukning och hantera komplexa styruppgifter som är praktiskt omöjliga att utföra med annan teknik.

Samtidigt som styrsystemen snabbt fått en allt större uppgift i fordonen har utvecklingen av gränssnittet mot föraren släpat efter. I många fordon sitter fortfarande diskreta instrument och fysiska reglage som begränsar manöverfunktioner och vilken information som kan visas. Några har displayer som del av instrumenteringen men få har till fullo utnyttjat den potential som den nya tekniken erbjuder.

Vad vi kallar Smart Dashboard är en filosofi där man utnyttjar flera tillgängliga tekniker och serverar den till användaren på ett effektivt och väl anpassat sätt.

Smart dashboard

Behoven idag är inte bara ett fordonsbundet system för styrning av maskinen och dess applikationer utan ett system med omfattande kommunikation och alla de servertjänster man normalt kan få tillgång till från en uppkopplad maskin. I denna komplexa miljö ökar också kraven på att snabbt kunna anpassa driftmiljön till olika förare vad det gäller språk, komfort, maskinkonfigurationer eller driftsituationer som definieras av applikationerna. 

Smart Dashboard handlar helt enkelt om att skapa en intuitiv och konsistent miljö för föraren där relevant information presenteras på rätt sätt och i rätt tid. Hur det kan se ut och fungera i just din maskin och applikation pratar vi gärna mera med dig om!