Produkter & Lösningar / Maskinstyrning / I/O enheter

I/O enheter

Olika komponenter bidrar till styrningen och kontrollen av mobila arbetsmaskiner med varierande komplexitet. Centrala eller de-centraliserade styrsystem, ett brett spektrum av maskinfunktioner som skall hanteras samt olika distributionsbehov gör att fordonets nätverk ställs inför en mängd olika krav. 

I/O-enheter utgör den logiska förlängningen och den modulära utbyggnaden av styrenheterna. De utökar antalet in- och utgångar, eller tillhandahåller speciella funktioner. Genom anslutning och styrning via CAN-bus så förenklar och minimerar de kabeldragningen i en mobil arbetsmaskin. I/O-enheterna placeras nära de ställdon och givare de skall hantera, där positionen i maskinen kan sättas via hårdvarukodning och varje I/O-enhets konfiguration görs via mjukvara.

I/O-enheterna i DRIVE är designade med avseende på de högsta kraven inom tillförlitlighet, modularitet och lång tillgänglighet.

Nedan hittar du en översikt över de I/O-enheterna vi jobbar med, som täcker alla behov från Functional Safety (SIL2/PLd) till mindre krävande applikationer.

Smart och säkert

I systemdesign är det viktigt att noggrant beakta och analysera vilken systemarkitektur som är mest lämplig för den aktuella maskinen och dess applikationer. Skall du optimera på kostnad eller flexibilitet och skalbarhet, kanske sanningen ligger någonstans mittemellan? 

Utöver frågan om centraliserad vs decentraliserad systemarkitektur så är också frågan om det föreligger några utökade krav om funktionssäkerhet, s.k. Functional Safety. Här är det förutom att välja rätt controller och se över sin utvecklingsprocess även viktigt att ha flexibla och säkra I/O-enheter för att maximera systemets effektivitet och prestanda.

Oberoende av vilken strategi som är önskad i just ditt fall så hjälper teamet på Dasa gärna dig med både kompetens och rätt moduler för ändamålet.

False

dESX 3IOS, en 32-bitars I/O expansionsenhet

dESX-3IOS utökar den logiska funktionaliteten i högpresterande, säkerhetskritiska styrsystem. Här får du en robust och säker expansionsenhet för krävande maskinapplikationer inom skogs-, jordbruks-, anläggnings-, vägbyggnads- och materialhanteringsmaskiner. Den erbjuder 16 ingångar och 14 utgångar, vilka bland annat kan hantera strömmar upp till 12A. dESX 3IOS stödjer Functional Safety (SIL2/PLd) och CANopen Safety.

False

dESX IOX, en liten och robust I/O expansionsenhet

dESX IOX erbjuder en kombination av upp till 28 in-/utgångar i ett kompakt paket som är lätt att bygga in i maskinen. Här väljer du flexibelt hur du vill konfigurera respektive in- och utgång till att passa de behov du har i just din maskin.

False

dESX MBC, en 32-bitars I/O expansionsenhet

dESX MBC är en J1939 modul för styrning av elmotorer och andra ställdon i effektområdet upp till ca 200W, vilket passar väl för tuffa miljöer i skogs-, jordbruks- och anläggningsmaskiner. Modulen erbjuder 4 snabba PWM halvbryggor (var och en på 10A) med strömmätning och två ytterligare digitala effektutgångar (var och en på 4A). Varje par halvbryggor, och en digital utgång, hanteras via ett separat säkerhetsrelä (max.15A). dESX MBC inkluderar 4 multi-funktionella ingångar, en identifikationsingång, en lågnivå digital strömutgång och en stabiliserad spänningsmatning till givare. Alla analoga signaler matas med 12 bitars upplösning.