Produkter & Lösningar / Maskinstyrning / System Lifecycle Support

System Lifecycle Support

Funktionstillväxt är mer eller mindre ett konstant krav inom mobila arbetsmaskiner och den skall också ske på ett kontrollerat och säkert sätt. Specifikationer, design guidelines, funktionssäkerhet och produktdokumentation måste löpande hanteras och uppdateras. Därför blir det allt viktigare att ha verktyg som tar system-
arkitekturen i beaktande och stöder utveckling och underhåll under produktens/systemets hela livscykel.

Livscykeln

Med livscykel menas kedjan från systemdesign/-implementation, validering/homologering, produktionsladdning på monteringslinan till service och underhåll i fält.

I fasen systemdesign/-implementation sker kravanalys och systemdefinition, programmering och debugging. Validering och homologering innebär visualisering av systemet, parametersättning, loggning och test. När det nya systemet, produkten, är klar för att börja tillverkas behövs effektiva och säkra verktyg för att kunna programladda rätt mjukvara i rätt maskin. Här är det viktigt med ett verktyg som inte bara hanterar versioner av mjukvaran per maskin, utan också olika varianthantering av mjukvara beroende på vilken utrustning och funktionalitet just den aktuella kundbeställda maskinen skall innehålla.

När systemet/maskinen väl levererats och är ute i fält så börjar den viktiga fasen service och underhåll. Här är det mycket viktigt med effektiva och genomtänkta verktyg för diagnos och programladdning. Felavvhjälpning skall naturligtvis kunna ske både lokalt och från distans på ett säkert sätt, så att stilleståndstiden hålls nere till ett absolut minimum.
 

Utvecklings- och produktunderhållsverktyget openSYDE i DRIVE är designat med öppna gränssnitt, användarvänlighet och maskinens livscykelperspektiv i högsta fokus. Maskinen/systemet träffar många olika intressenter under sin livstid, allt ifrån utvecklingsingenjörer, produktionspersonal till servicetekniker och utbildare. De har alla olika behov och jobbar med olika verktyg/program, vilket gör att man behöver ha ett verktyg som kan fungera väl i sig självt men också interagera med externa system.

Det gör openSYDE.

Smart och säkert

Tänk som sagt inte bara på utveckling! Fokusera på ditt systems funktionalitet och behov ur ett användar- och livscykelperspektiv. openSYDE är ett ramverk och ett verktyg för design, implementering, analys, underhåll och dokumentation av funktioner och program i styrsystem för professionella arbetsmaskiner.
openSYDE sticker ut med sin öppna approach. Från öppna, anpassningsbara interface till utvecklingsverktyg som olika kravhanteringsprogram och integration av kontrollenheter från andra tillverkare. Allt måste inte komma från samma källa, vare sig det gäller hårdvaran eller mjukvaran/verktygen som du använder i din produktutvecklingsprocess.
 

Teamet på Dasa hjälper dig med kompetens, verktyg och rätt moduler ur ett livscykelperspektiv för just dina maskiner och behov.

False

openSYDE

openSYDE - ett verktyg med livscykelperspektiv! openSYDE bygger på öppen källkod och har definierade interface till mjukvaruverktyg från tredje part, vilket interfacar till openSYDE via ett definierat XML-baserat gränssnitt.
Via samma gränssnitt kan du också integrera hårdvarumoduler från andra tillverkare för att hantera ditt kompletta system i ett verktyg. Du har ett användarvänligt, intuitivt och konsistent verktyg genom hela produktlivscykeln. Naturligtvis stöder openSYDE projekt för funktionssäkerhet, Functional Safety.