Produkter & Lösningar / Telematik

Telematik

Att samla in och visualisera data från fjärruppkopplade enheter innebär en kraftfull möjlighet att addera affärs- och kundvärde för en mängd intressenter som maskintillverkare (OEM), återförsäljare, ägare, förare, platschefer och servicelämnare.

Detta möjliggörs genom en stabil och effektiv fjärranslutning tillsammans med en molnbaserad tjänsteapplikation för att leverera affärsnytta anpassad för olika primära intressentgrupper.

Varje maskin utför en serie arbetsmoment och är en del i ett större system som kan analyseras och effektiviseras. Maskinutnyttjande, produktion, service och underhåll är områden som kan följas upp på distans.

Telematik/IoT från Dasa innebär att gå från att logga data till att ha ett huvudfokus på visualisering, analys och beslutsstöd. Under familjenamnet Dasa Connect har vi samlat våra erbjudande för att möjliggöra intelligenta, uppkopplade maskiner och tjänster.

Dasa Connect - mät, visualisera och följ upp!

Vad är Dasa CONNECT?

Dasa Connect är en IoT-/telematiklösning för fordon och maskiner. Lösningen underlättar uppföljning av en fordonsflotta, fleet management, och presenterar mätningar vilket ger underlag för att se mönster och dra slutsatser som förbättrar produktiviteten.
Dasa Connect hjälper de olika intressenterna i ett maskinekosystem att fokusera på den information som är viktig för den enskilda användaren. Ägaren av en maskinflotta får hjälp med att följa upp ekonomin genom att mäta produktivitet, bränsleförbrukning och stillestånd. Serviceteknikern får hjälp med felkoder och larm samt serviceplanering genom att tid till service följs i realtid tillsammans med felloggar som sparats i systemet. Dasa Connect erbjuder även en proxykoppling, som är en direktkoppling mot maskinens styrsystem för att i realtid fjärrsupporta maskinen.

False

dCGW

Dasa Connect Gateway (dCGW) med LTE/G/GSM internetuppkoppling. Enheten har intern GPS, 4 portars Ethernet-kontakt och Wi-Fi.
LÄS MER

False

dTEM

Dasa Telematics Expansion Module (dTEM) är en expansionsmodul som kompletterar dCGW. Lågeffektivnod för att vara i ständig standby och vid behov väcka andra delar av ett styrsystem. Enheten har I/O lämplig för stöldskydd och fjärrlåsning.
LÄS MER

False

dTMA

Dasa Telematics Multiple Antenna (dTMA) är anpassad för dCGW för att ge bästa möjliga mottagnings-
möjlighet. dTMA har 2 st LTE-antenner, 2 st Wi-Fi-antenner och 1 st GPS-antenn i samma kapsling.
LÄS MER