Dasa F30 Training 1
Utbildning Produkt

F30 Utbildning för tekniker och instruktörer

Om Dasa F30 Training 1 (8011-F30-T1)

Kursen ger kunskap om hur man installerar och startar upp ett Dasa F30-system. Kursen ger också kunskap om systemets funktioner och förbereder deltagarna så att de kan stötta och utbilda andra.

Skicka en förfrågan Vi återkommer till dig inom kort

Installation av programvara
Uppgradering av programvara
Hårdvara
Systemstatus/diagnostik, kontroll av in- och utsignaler
Skotning - skapa avverkningsobjekt
Skotning - registrering av volym eller vikt
Produktion
Driftsuppföljning
Rapportering
Säkerhetskopiering
Online hjälp
Inställningar för externa applikationer

4 timmars kurs
Kursdeltagare behöver:
Dator
Hårdvarulås med giltig licens
Programvara, Dasa F30 Desktop
Det är en fördel (men inte nödvändigt) om kursdeltagare tar med egna exempel på skotarsinstruktioner
Användarmanualen för Dasa F30
Utbildningen kan hållas på svenska eller engelska

Skicka en förfrågan Vi återkommer till dig inom kort
Åk till toppen