I/O Enheter Aptering
Robusta och flexibla

Dasa I/O-enheter för apteringssystem täcker ett brett spektrum av behov och funktionalitet. De är designade för att möta de behov av robusthet och flexibilitet som professionella skördare kräver. Den skördaraggregatmonterade I/O-enheten kopplar ihop olika sensorer och hydrauliska ventilställdon i ett mycket kompakt och robust format. Den hyttmonterade I/O-enheten integrerar apteringssystemet och bärmaskinen med avseende på elektrisk kraftfördelning samt integration med joysticks och annan bärmaskinsfunktionalitet.

Åk till toppen