Dasa GeoInfo
Aptering Mjukvara

Dasa GeoInfo är en aktiv navigeringsapplikation utvecklad speciellt för användning i skogsmaskiner som tar din produktivitet till en ny nivå. Dasa GeoInfo stöder geografisk information i StanForD-formatet och används i både skördare och skotare.

Om Dasa GeoInfo (9760-14)

Dasa GeoInfo är en aktiv navigeringsapplikation utvecklad speciellt för användning i skogsmaskiner som tar din produktivitet till en ny nivå. Dasa GeoInfo stöder geografisk information i StanForD-formatet och används i både skördare och skotare. Programmet visar viktig geografisk information om avverkningsobjektet samt gränser, miljöhänsyn mm. Dasa GeoInfo skapar en spårlogg på en karta som visar var maskinen har kört. Spårloggen kan överföras till en skotare och Dasa GeoInfo kan använda skördarens produktionsfil för att visa var stockar av olika trädslag finns. Förarna kan enkelt skapa kartobjekt, t.ex. för att märka ut stickvägar eller hinder. Dasa GeoInfo är lätt att använda och designad för att fullt ut stödja pekskärmar. Alla viktiga funktioner är tillgängliga på skärmen via stora, distinkta knappar.
Skicka en förfrågan Vi återkommer till dig inom kort

Stöder flera filformat för kartor och olika koordinatsystem.
Möjligt att georeferera din egen karta.
En avverkningszon kan visas på båda sidor av maskinens spårlogg där kranens arbetsområde kan ses.
Visar produktion från StanForD Classic-filen PRI eller StanForD2010-filen HPR på kartan.
Produktion i ett område kan visas genom att välja valfritt område på kartan. Information kan ges om volym och antal stockar per sortiment samt volym och antal per trädslag.  
Möjlighet att skapa larmobjekt för tex gränser eller kraftledningar. Akustiska såväl som visuella signaler när maskinen går in i en larmzon. Larmzoner definieras lokalt av föraren.
Föraren kan lägga in "hjälplinjer" i kartan för att underlätta vid gallringsarbeten.
Exportfunktion för spårlogg och kartobjekt som skapas i maskinen.
Lätt att använda, tex att välja förinställd skala på kartan.
Mätverktyg för längd och area.
Enhetsstöd för Metric, Imperial och Imperial/Cord.
Möjligt att spara spårlogg i två lägen (färger), arbete eller transport.
Bakgrundskartor kan lagras i ett "arkiv". GeoInfo kan automatiskt plocka upp kartor med den aktuella positionen

Supported file types
Import:
HP, JPG, TIF, TAB, ZIP, GHD, PRI, HPR, Georeferenced PDF

Export:
Zip-file including all imported files and SHP-files created in the program

Installation requirements:
Win 7, 8, 10

Skicka en förfrågan Vi återkommer till dig inom kort
Åk till toppen