Sensorer
Sensorer för alla behov

Sensorer för temperatur, tryck, töjning, lutning och vinkelhastighet.

Framtagna för alla behov

I Dasas produktportfölj erbjuder vi toppmoderna trycksensorer, lutningssensorer och temperatursensorer. Alla våra sensorer registrerar fysiska parametrar och omvandlar dem till elektriska signaler. På så sätt kan olika parametrar i mobila maskiner såsom temperatur, tryck, töjning, lutning och vinkelhastighet mätas och vidarebearbetas. Mätvärdena försörjer bland annat övervaknings- och styrsystemet samt den mobila arbetsmaskinens funktioner.

 

Flexibla, motståndskraftiga och hållbara

Sensorerna i Dasas produktportfölj kännetecknas av sin speciella motståndskraft och hållbarhet. Sensorerna är byggda i en modulär struktur, vilket gör att en mängd behov och applikationer kan tillgodoses. I sortimentet har vi både CAN-givare och analoga versioner.

Framtiden är elektrifierad

Industrin blir allt mer medveten. Och i samband med att hållbarhet blir allt viktigare förväntas marknaden ställa om verksamheten mot elektrifiering. Vilket i sin tur ställer annorlunda krav på komponenter. Som till exempel sensorer.

I flera branscher från transport, produktion till skogsbruk blir andelen elektrifierade bilar, lastbilar, bussar, grävmaskiner och traktorer allt större. I samband med att fler sektorer utökar sin verksamhet med eldrivna maskiner ökar även behoven av effektiva sensorer anpassade för en omgivning som drivs av elektricitet. 

Det är därför att Dasas samtliga sensorer dessutom är tillverkade för optimal funktionalitet i de flesta eldrivna komponenter som till exempel fordon, datorer och maskiner. Med hjälp av den senaste teknologin har våra sensorer designats för att installeras, mäta och återge data i alla typer av fordon. Oavsett laddningsmetod. Och det är därför våra sensorer är redo och förberedda för en industri där elektrifiering blir en allt viktigare prioritering.

Dasas sensorer

  • Mät tryck, töjning, lutning och vinkelhastighet
  • Tillverkade för hårda och tuffa förhållanden
  • Konstruerade med den senaste teknologin  i ett modulärt upplägg för enkel anpassning för just era behov och applikationer
  • Perfekt även för elektrifierade fordon, maskiner och datorer
  • Finns både som CAN-givare och analoga versioner
Åk till toppen