Telematik
Stabil och effektiv anslutning.

Stabil och effektiv uppkoppling mellan maskinen och fleet management-tjänsten.

Telematik

Att samla in och visualisera data från anslutna enheter ger en kraftfull möjlighet att tillföra affärs- och kundvärde till en mängd olika intressenter såsom maskintillverkare (OEM), återförsäljare, ägare, operatörer, platschefer och tjänsteleverantörer. Detta möjliggörs av en stabil och effektiv fjärranslutning tillsammans med en molnbaserad tjänsteapplikation för att leverera affärsvärde anpassat till de olika primära intressentgrupperna.

För att underlätta insamling och överföring av data till och från mobila arbetsmaskiner och kommersiella fordon behövs högpresterande, programmerbara och säkra elektroniska moduler. I Dasa produktportfölj hittar du produkter som utgör en solid grund för ditt uppkopplade erbjudande. 

Åk till toppen