Utvecklingsverktyg
Lösningar för utvecklare

Vi tror på öppenhet, vilket även gäller de utvecklingsverktyg och programmeringsspråk vi använder. Under denna kategori har vi samlat våra lösningar för utvecklare.

Effektiva och intuitiva systemlösningar ska ha slutanvändaren i fokus såväl som de som ska utveckla, serva och underhålla systemet under dess livscykel. Det är därför viktigt att ha kraftfulla och skräddarsydda verktyg och funktionalitet för varje fas i produkt- och systemlivscykeln.

Vi tror på öppenhet, vilket även gäller de utvecklingsverktyg och programmeringsspråk vi använder. På så sätt kommer du inte att fastna i ett egenutvecklat och slutet system, där du inte är lika flexibel för att möta framtida krav på funktionell tillväxt och nya teknologier.

Åk till toppen