Telematik Enheter
Robust och effektiv uppkoppling

Telematikenheten, ibland kallad en gateway, installeras på den mobila arbetsmaskinen eller kommersiella fordonet, där den extraherar data och skickar den till en webbserver. Telematikenheten samverkar med maskinkontrollsystemet för att samla in data, utföra databeräkningar och datahantering, och sedan överföra resultaten och/eller rådata till molnet. Telematikenheten kan också användas för maskin till maskin (M2M) kommunikationslösningar samt fungera som åtkomstpunkt för att möjliggöra fjärrsupport i realtid. 

Det är verkligen ett multifunktionellt verktyg som stödjer dina digitaliseringsinsatser.

Åk till toppen