StanForD Hårdvara
Förstå din skogliga data.

Dasa erbjuder mjukvaror och tjänster för apteringsadministration, produktions- och driftuppföljning samt analys. Denna produktsvit riktar sig mot skogsbolag och entreprenörer som vill få en djupare insikt och kunskap om sin skogsverksamhet. StanForD är en global standard som används av skogsindustrin och ledande skogsmaskinstillverkare. Produkterna i StanForD Services stödjer olika filtyper enligt StanForD Classic och StanForD 2010. 

Åk till toppen