Dasa GeoInfo Training 1
Utbildning Produkt

GeoInfoutbildning för tekniker och instruktörer

Om Dasa GeoInfo Training 1 (8011-Geo-T1)

Kursen ger kunskap om hur man installerar och startar upp ett Dasa GeoInfo-program. Kursen ger även kunskap om GIS-programmets funktioner och förbereder deltagarna så att de kan stötta och utbilda andra.

Skicka en förfrågan Vi återkommer till dig inom kort

Installation av programvara
Uppgradering av programvara
Inställningar, GNSS, koordinatsystem m.m.
Skapa nytt avverkningsobjekt
Import - kartformat/filtyper
Använda de intuitiva funktionerna i driftläge
Skapa/rita dina egna kartobjekt
Se skördad produktion
Export av kartdata
Hjälplinjer
Georeferering

4 timmars kurs
Kursdeltagare behöver:
Dator
Hårdvarulås med giltig licens
Programvara, Dasa GeoInfo Desktop
Det är en fördel (men inte nödvändigt) om kursdeltagare tar med egna exempel på digitala kartor
Utbildningen kan hållas på svenska eller engelska

Skicka en förfrågan Vi återkommer till dig inom kort
Åk till toppen