Installationskit Skotning
Möjliggör full funktionalitet

För att få en effektiv skotning behöver systemet tillgång till GPS-data. Anslut GPS kit 3 till skotardatorn och systemet kommer att få tillgång till GPS-data som sedan integreras med övrig produktions- och driftsdata.

Åk till toppen