Aptering Styrsystem
Maximera din prestation

Dasas apteringslösningar maximerar prestandan på din skogsmaskin och skördaraggregat.

Aptering styrsystem

Dasa erbjuder dels flera olika mät- och styrsystem för tillverkare av skogsmaskiner och skördaraggregat, dels programvaror för avverkningsadministration som riktar sig mot skogsbolag. Apteringsprodukterna erbjuder en integrerad systemlösning som hanterar hela informationsflödet från avverkningsplanering på kontoret, via skördarens och skotarens arbete med avverkningen till inrapportering av produktion och driftdata.

Skogen är en av världens viktigaste naturtillgångar. Från skogen hämtar vi bränsle, råvara och näring. Även om skogen är en förnybar resurs betyder det inte att vi kan slösa med den. Dasa har sedan 1989 arbetat med att skapa system som styr avverkning och optimerar värdet på virkesuttagen.

Dasa skapar hållbart värde i skogen.

Åk till toppen