I/O Enheter
Robusta och säkra

I/O-enheter designade för att möta de högsta kraven vad gäller tillförlitlighet, modularitet och lång livscykel.

I/O enheter

I/O-enheterna (ingångs-/utgångsenheter) används för en modulära utbyggnad av styrsystemet. De utökar antalet ingångar och utgångar och erbjuder specialfunktioner för din maskin eller delsystem. Via CAN-bus kan kabeldragningen förenklas och minimeras i den mobila arbetsmaskinen. I/O-enheterna kan placeras nära de ställdon och sensorer de ska betjäna, där positionen i maskinen kan ställas in via specifika hårdvarukoder och varje I/O-enhets konfiguration kan göras via mjukvara.

Olika moduler bidrar till hantering och kontroll av mobila arbetsmaskiner och redskap med varierande komplexitet och behov. Centraliserade eller decentraliserade styrsystem, ett brett spektrum av maskinfunktioner ska hanteras och distribueras. Maskinnätverket är förvisso föremål för många krav. I/O-enheterna inom Dasa-produktportföljen är designade för att möta de högsta kraven när det gäller tillförlitlighet, modularitet och lång livscykel.

Åk till toppen