StanForD Tjänster
Förstå din skogliga data

Serie av produkter som gör det enkelt att förstå och administrera skoglig produktionsdata.

StanForD Tjänster

Dasa erbjuder mjukvaror och tjänster för apteringsadministration, produktions- och driftuppföljning samt analys. Denna produktsvit riktar sig mot skogsbolag och entreprenörer som vill få en djupare insikt och kunskap om sin verksamhet.

StanForD är en global standard som används av skogsindustrin och ledande skogsmaskinstillverkare. Produkterna i StanForD Services stödjer olika filtyper enligt StanForD Classic och StanForD 2010. 

Åk till toppen