Styrenheter
Hög prestanda

Stort utbud av Styrenheter. Säkerhetsklassade samt hög till låg grad av komplexitet.

Styrenheter

I hjärtat av varje styr- och maskinstyrningssystem finns en robust och högpresterande styrenhet som ser till att programlogiken och uppgifterna utförs perfekt. Dasa-produktportföljen täcker hela spektrumet av styrning av kompletta maskiner, delsystem och/eller tillbehör, oavsett om det är en låg eller hög grad av komplexitet.

Sedan starten 1989 har vi samlat på oss en gedigen kunskap och expertis från arbetet med att styra avancerade skogsmaskiner, materialhanteringsmaskiner och entreprenadmaskiner.

Genom att erbjuda anpassningsbara lösningar baserade på standardiserade, konfigurerbara moduler kan vi möjliggöra korta ledtider från idé till färdigt system för önskad styrfunktionalitet.

Effektiva och intuitiva systemlösningar ska ha slutanvändaren i fokus såväl som de som ska utveckla, serva och underhålla systemet under dess livscykel. Det är därför viktigt att ha kraftfulla och skräddarsydda verktyg för varje fas i produkt- och systemlivscykeln.

Åk till toppen