DCS
Digitalisering, uppkoppling och hållbarhet.

Digitalisering är dagens främsta drivkraft för det ständigt pågående sökandet efter ökad produktivitet och hållbarhet. För Dasa innebär det att bidra till molnuppkopplade tjänster som effektiviserar och förenklar arbetet för människor och företag inom skogs- och mobilindustrin. Förutom de uppenbara fördelarna med produktions- och driftövervakning genom uppkopplade applikationer, innebär det också att till exempel service och underhåll blir effektivare. Tjänsteleverantören kan ge stöd utan att vara fysiskt närvarande. Om fysisk närvaro behövs kan tjänsteleverantören komma fullt förberedd på den aktuella situationen.

Mycket av den tid som läggs på administration har potential att elimineras, eftersom detta hanteras automatiskt via våra produkter. Detta ger utrymme för en förskjutning av fokus mot hållbarhet. Data är en resurs för analys och insikter i hur processer kan effektiviseras, i syfte att minska negativa miljöeffekter samt maximera de positiva. På Dasa strävar vi efter att vara en positiv kraft i förändringen mot hållbarhet baserad på en mer cirkulär ekonomi.

För att vara tydlig med detta definierade vi en symbol som står för Digitalization, Connectivity and Sustainability, Dasa DCS. Vi reserverar denna symbol för produkter som har tagit ett betydande steg mot detta uppdrag tack vare dessa tre enheter i kombination. När DCS-symbolen visas på en produkt är det ett uttalande som säger att detta inte bara är en produkt, det är en del av något större.

Ett bra exempel på en smart DCS-produkt är vår senaste release, Dasa Wireless 1. Detta är världens första trådlösa system för avancerad aptering och som i sig erbjuder fantastiska produktivitetsfunktioner - men kopplat till ett komplett DCS-system är det även en viktig kugge i ett modernt sätt att hantera skogsbruk och mobila maskiner. Alla smarta lösningar som finns i vår tredje generationens fleet management-tjänster är lika bra exempel.

Välkommen till Dasas värld av digitalisering, uppkoppling och hållbarhet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller bara vill komma i kontakt med oss, använd formuläret nedan. Vi ser fram emot att höra från dig! 

Se våra Fleet produkter

Vi strävar efter att maximera användarvärdet och minimera livscykelkostnaderna för dina systembehov. Låt oss ansluta och se vad vi kan göra tillsammans.
Fleet Management
Låt oss ansluta
Åk till toppen