Finding

Ways

To

Connect

VI FINNS ÖVER HELA VÄRLDEN

Dasa etablerades 1989, men det första styrsystemet, ett apteringssystem till en skogsmaskin, utvecklades redan 1986 och var startskottet för dagens företag. Idag, många år senare, är vi specialiserade på intelligenta system för styrning, informationshantering och kommunikation.  Vi har alltid örat mot rälsen och identifierar i ett tidigt skede vad som händer på marknaden. Det gör oss till en proaktiv och stark samarbetspartner till dig som väljer att samarbeta med oss.

 

Vi skapar ny teknik

Som experter på intelligenta styrsystem är vi verksamma inom ett antal olika branscher i ett stort antal olika länder. Med våra affärsområden Forester, Connect, Drive och Elektrifiering vänder vi oss till tillverkare av tunga fordon för skog, entreprenad, materialhantering och transport. Kraven och förväntningarna på oss skiljer sig beroende på bransch och land, men det finns också likheter.
En tydlig gemensam nämnare är behovet av ny teknik som skapar konkurrensfördelar i verksamheten.

Proaktiva samarbeten

Vi förstår den marknad som vi befinner oss på och fångar tidigt upp marknadens behov så att vi kan skapa nytta för våra kunder. Det kombinerar vi med vårt sätt att alltid tänka långsiktigt – från hållbara relationer till lösningar som håller över tid. Det gör oss till en proaktiv och stark samarbets-
partner till dig som väljer att samarbeta med oss.